Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1606 875 -4309 -3599 -4085
S11 Yritykset -2282 1713 -3319 2778 -4995
S121 Keskuspankki 42974 -9066 12983 -27809 18191
S122 Muut rahalaitokset -37908 9613 -14459 26299 -22968
S123 Rahamarkkinarahastot 42 -79 76 48 -173
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -69 1003 1089 384 1882
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -630 -1043 -1322 2086 -1205
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1128 -638 -457 -2862 153
S1311 Valtionhallinto -3411 982 372 -4558 2361
S1313 Paikallishallinto -48 -23 77 -149 76
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1936 -1704 320 402 3582
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -124 118 330 -218 -988
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pauliina Turunen 029 551 2958, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.06.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2018, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/04/mata_2018_04_2018-06-15_tau_002_fi.html