Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1
Netto S1 Hela ekonomin 2427 419 4794 12674 -4435
S11 Icke-finansiella företag -70499 -72092 -71609 -62158 -71807
S121 Centralbanken 79617 70465 83387 55714 73618
S122 Övriga monetära finansinstitut -147394 -137904 -152277 -125658 -151461
S123 Penningmarknadsfonder 2500 2413 2482 2524 2344
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 52488 52697 54122 55075 55454
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -3736 -4597 -5485 -4832 -6887
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29751 28579 28104 25292 25239
S1311 Staten -86219 -83056 -80126 -82329 -80901
S1313 Lokalförvaltning -3843 -3877 -3799 -3941 -3113
S1314 Socialskyddsfonder 134793 132650 134333 137821 139543
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14969 15142 15662 15166 13536
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Turunen 029 551 2958, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2018, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/04/mata_2018_04_2018-06-15_tau_003_sv.html