Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 2427 419 4794 12674 -4435
S11 Yritykset -70499 -72092 -71609 -62158 -71807
S121 Keskuspankki 79617 70465 83387 55714 73618
S122 Muut rahalaitokset -147394 -137904 -152277 -125658 -151461
S123 Rahamarkkinarahastot 2500 2413 2482 2524 2344
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 52488 52697 54122 55075 55454
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -3736 -4597 -5485 -4832 -6887
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 29751 28579 28104 25292 25239
S1311 Valtionhallinto -86219 -83056 -80126 -82329 -80901
S1313 Paikallishallinto -3843 -3877 -3799 -3941 -3113
S1314 Sosiaaliturvarahastot 134793 132650 134333 137821 139543
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14969 15142 15662 15166 13536
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pauliina Turunen 029 551 2958, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.06.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/04/mata_2018_04_2018-06-15_tau_003_fi.html