Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05
1. Bytesbalans 293 316 333 -115 -1 593 -519
1.1 Varor -3 197 6 130 366 121
1.2 Tjänster 14 -78 -141 -179 -137 -204
1.3 Primära inkomster 454 380 664 134 -1 635 -247
1.4 Sekundära inkomster -172 -182 -195 -199 -187 -190
2. Kapitalbalans 17 15 15 15 15 15
3. Finansiell balans 5 331 -530 -3 877 322 -5 450 -9 069
3.1 Direktinvesteringar -1 154 -312 -1 191 1 282 -2 007 -1 432
3.2 Portföljinvesteringar -2 310 1 048 -799 -3 559 -4 287 -3 923
3.3 Övriga investeringar 9 186 -1 436 -1 429 3 030 1 157 -3 410
3.4 Finansiella derivat -345 179 -442 -379 -296 -287
3.5 Valutareserv -47 -8 -15 -51 -16 -17
4. Restpost 5 021 -861 -4 226 422 -3 871 -8 564
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/05/mata_2018_05_2018-07-13_tau_001_sv.html