Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05
1. Vaihtotase 293 316 333 -115 -1 593 -519
1.1 Tavarat -3 197 6 130 366 121
1.2 Palvelut 14 -78 -141 -179 -137 -204
1.3 Ensitulo 454 380 664 134 -1 635 -247
1.4 Tulojen uudelleenjako -172 -182 -195 -199 -187 -190
2. Pääomatase 17 15 15 15 15 15
3. Rahoitustase 5 331 -530 -3 877 322 -5 450 -9 069
3.1 Suorat sijoitukset -1 154 -312 -1 191 1 282 -2 007 -1 432
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 310 1 048 -799 -3 559 -4 287 -3 923
3.3 Muut sijoitukset 9 186 -1 436 -1 429 3 030 1 157 -3 410
3.4 Johdannaiset -345 179 -442 -379 -296 -287
3.5 Valuuttavaranto -47 -8 -15 -51 -16 -17
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 5 021 -861 -4 226 422 -3 871 -8 564
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2018, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/05/mata_2018_05_2018-07-13_tau_001_fi.html