Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/04 2018/05
1. Bytesbalans 1 598 120 -1 593 -519
1.1. Varor 2 196 2 047 366 121
1.2. Tjänster -1 171 -1 279 -137 -204
1.3. Primära inkomster 2 655 1 507 -1 635 -247
1.4. Sekundära inkomster -2 082 -2 156 -187 -190
2. Kapitalbalans 176 191 15 15
3. Finansiell balans -5 427 -29 962 -5 450 -9 069
3.1. Direktinvesteringar 354 -3 915 -2 007 -1 432
3.2. Portföljinvesteringar 2 202 -10 646 -4 287 -3 923
3.3. Övriga investeringar 588 -6 663 1 157 -3 410
3.4. Finansiella derivat -8 137 -8 510 -296 -287
3.5. Valutareserv -435 -228 -16 -17
4. Restpost -7 201 -30 273 -3 871 -8 564
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/05/mata_2018_05_2018-07-13_tau_004_sv.html