Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/04 2018/05
1. Vaihtotase 1 598 120 -1 593 -519
1.1. Tavarat 2 196 2 047 366 121
1.2. Palvelut -1 171 -1 279 -137 -204
1.3. Ensitulo 2 655 1 507 -1 635 -247
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 082 -2 156 -187 -190
2. Pääomatase 176 191 15 15
3. Rahoitustase -5 427 -29 962 -5 450 -9 069
3.1. Suorat sijoitukset 354 -3 915 -2 007 -1 432
3.2. Arvopaperisijoitukset 2 202 -10 646 -4 287 -3 923
3.3. Muut sijoitukset 588 -6 663 1 157 -3 410
3.4. Johdannaiset -8 137 -8 510 -296 -287
3.5. Valuuttavaranto -435 -228 -16 -17
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 201 -30 273 -3 871 -8 564
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/05/mata_2018_05_2018-07-13_tau_004_fi.html