Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska nettoflöden efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2
Netto S1 Hela ekonomin 3884 -6591 -5652 111 -3711
S11 Icke-finansiella företag -106 -8829 -2608 -4859 -1513
S121 Centralbanken -9066 12983 -27809 18191 -3666
S122 Övriga monetära finansinstitut 9570 -14599 26158 -23180 723
S123 Penningmarknadsfonder -79 76 48 -173 -26
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1004 1088 372 1879 269
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1046 -1957 2005 -1254 -872
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 465 225 -2182 101 -302
S1311 Staten 976 347 -4943 2319 -2289
S1313 Lokalförvaltning 127 43 -184 19 41
S1314 Socialskyddsfonder 1921 3706 3626 6873 3810
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 118 326 -136 195 114
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2018, Tabellbilaga 2. Utländska nettoflöden efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_002_sv.html