Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset nettovirrat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 3884 -6591 -5652 111 -3711
S11 Yritykset -106 -8829 -2608 -4859 -1513
S121 Keskuspankki -9066 12983 -27809 18191 -3666
S122 Muut rahalaitokset 9570 -14599 26158 -23180 723
S123 Rahamarkkinarahastot -79 76 48 -173 -26
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1004 1088 372 1879 269
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1046 -1957 2005 -1254 -872
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 465 225 -2182 101 -302
S1311 Valtionhallinto 976 347 -4943 2319 -2289
S1313 Paikallishallinto 127 43 -184 19 41
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1921 3706 3626 6873 3810
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 118 326 -136 195 114
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2018, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset nettovirrat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_002_fi.html