Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Nettoutlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2
Netto S1 Hela ekonomin 1720 -2186 5328 -5850 -8992
S11 Icke-finansiella företag -81445 -87992 -81181 -85091 -92286
S121 Centralbanken 70465 83387 55714 73618 70444
S122 Övriga monetära finansinstitut -133351 -147840 -119655 -145657 -142522
S123 Penningmarknadsfonder 2413 2482 2524 2344 2311
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 52701 54120 55077 55454 56176
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4314 -6521 -7129 -8355 -8128
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 30789 31206 29621 29005 29376
S1311 Staten -82918 -80471 -81965 -80959 -80319
S1313 Lokalförvaltning -3421 -3376 -3548 -3543 -3500
S1314 Socialskyddsfonder 135660 137160 140626 142621 144602
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15142 15658 15245 14711 14855
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2018, Tabellbilaga 3. Nettoutlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_003_sv.html