Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen nettovarallisuusasema sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1720 -2186 5328 -5850 -8992
S11 Yritykset -81445 -87992 -81181 -85091 -92286
S121 Keskuspankki 70465 83387 55714 73618 70444
S122 Muut rahalaitokset -133351 -147840 -119655 -145657 -142522
S123 Rahamarkkinarahastot 2413 2482 2524 2344 2311
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 52701 54120 55077 55454 56176
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -4314 -6521 -7129 -8355 -8128
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 30789 31206 29621 29005 29376
S1311 Valtionhallinto -82918 -80471 -81965 -80959 -80319
S1313 Paikallishallinto -3421 -3376 -3548 -3543 -3500
S1314 Sosiaaliturvarahastot 135660 137160 140626 142621 144602
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15142 15658 15245 14711 14855
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomainen nettovarallisuusasema sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_003_fi.html