Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/06 2018/07
1. Bytesbalans -1 507 -2 548 -175 48
1.1. Varor 1 709 1 772 356 -167
1.2. Tjänster -1 058 -1 160 -245 -133
1.3. Primära inkomster -107 -1 000 -92 540
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 160 -195 -192
2. Kapitalbalans 178 188 15 15
3. Finansiell balans -4 724 -14 753 2 161 383
3.1. Direktinvesteringar -1 837 1 260 2 143 1 644
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -8 837 -1 859 432
3.3. Övriga investeringar 835 -1 767 1 623 -1 696
3.4. Finansiella derivat -8 142 -5 283 285 22
3.5. Valutareserv -390 -126 -31 -19
4. Restpost -3 395 -12 392 2 321 320
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_004_sv.html