Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/06 2018/07
1. Vaihtotase -1 507 -2 548 -175 48
1.1. Tavarat 1 709 1 772 356 -167
1.2. Palvelut -1 058 -1 160 -245 -133
1.3. Ensitulo -107 -1 000 -92 540
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 052 -2 160 -195 -192
2. Pääomatase 178 188 15 15
3. Rahoitustase -4 724 -14 753 2 161 383
3.1. Suorat sijoitukset -1 837 1 260 2 143 1 644
3.2. Arvopaperisijoitukset 4 809 -8 837 -1 859 432
3.3. Muut sijoitukset 835 -1 767 1 623 -1 696
3.4. Johdannaiset -8 142 -5 283 285 22
3.5. Valuuttavaranto -390 -126 -31 -19
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 395 -12 392 2 321 320
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_004_fi.html