Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/07 2018/08
1. Bytesbalans -1 507 -2 328 48 -104
1.1. Varor 1 709 1 588 -167 -18
1.2. Tjänster -1 058 -1 186 -133 -121
1.3. Primära inkomster -107 -543 540 224
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 187 -192 -189
2. Kapitalbalans 178 187 15 15
3. Finansiell balans -4 724 -18 100 383 -3 473
3.1. Direktinvesteringar -1 837 1 633 1 644 1 089
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -9 887 432 -334
3.3. Övriga investeringar 835 -6 053 -1 696 -4 369
3.4. Finansiella derivat -8 142 -3 678 22 71
3.5. Valutareserv -390 -113 -19 70
4. Restpost -3 395 -15 958 320 -3 383
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/08/mata_2018_08_2018-10-15_tau_004_sv.html