Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/07 2018/08
1. Vaihtotase -1 507 -2 328 48 -104
1.1. Tavarat 1 709 1 588 -167 -18
1.2. Palvelut -1 058 -1 186 -133 -121
1.3. Ensitulo -107 -543 540 224
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 052 -2 187 -192 -189
2. Pääomatase 178 187 15 15
3. Rahoitustase -4 724 -18 100 383 -3 473
3.1. Suorat sijoitukset -1 837 1 633 1 644 1 089
3.2. Arvopaperisijoitukset 4 809 -9 887 432 -334
3.3. Muut sijoitukset 835 -6 053 -1 696 -4 369
3.4. Johdannaiset -8 142 -3 678 22 71
3.5. Valuuttavaranto -390 -113 -19 70
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 395 -15 958 320 -3 383
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/08/mata_2018_08_2018-10-15_tau_004_fi.html