Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
Tillgångar Totalt 14 926 -4 502 -20 034 863 -1 450 -19 487 855 -20 079 13 412
1. Direktinvesteringar 712 385 1 834 -262 206 252 384 6 225
2. Portföljinvesteringar 4 857 2 805 1 032 -221 201 208 1 213 203 638
3. Övriga investeringar 18 262 939 -14 823 8 881 5 289 -13 020 6 575 -13 155 19 591
4. Finansiella derivat -8 903 -8 614 -8 021 -7 519 -7 130 -6 897 -7 297 -7 204 -7 098
5. Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56
Skulder Totalt 14 748 -2 824 -21 644 2 534 2 752 -21 648 472 -16 574 7 442
1. Direktinvesteringar 1 531 1 139 904 -438 -1 415 -1 891 -1 261 -144 -402
2. Portföljinvesteringar 2 324 2 117 3 175 2 598 2 769 2 067 781 -437 -3 045
3. Övriga investeringar 19 597 2 132 -17 747 7 899 8 656 -14 643 8 271 -8 718 18 303
4. Finansiella derivat -8 704 -8 212 -7 977 -7 525 -7 258 -7 181 -7 319 -7 275 -7 413
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_003_sv.html