Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
Saamiset Yhteensä 14 926 -4 502 -20 034 863 -1 450 -19 487 855 -20 079 13 412
1. Suorat sijoitukset 712 385 1 834 -262 206 252 384 6 225
2. Arvopaperisijoitukset 4 857 2 805 1 032 -221 201 208 1 213 203 638
3. Muut sijoitukset 18 262 939 -14 823 8 881 5 289 -13 020 6 575 -13 155 19 591
4. Johdannaiset -8 903 -8 614 -8 021 -7 519 -7 130 -6 897 -7 297 -7 204 -7 098
5. Valuuttavaranto -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56
Velat Yhteensä 14 748 -2 824 -21 644 2 534 2 752 -21 648 472 -16 574 7 442
1. Suorat sijoitukset 1 531 1 139 904 -438 -1 415 -1 891 -1 261 -144 -402
2. Arvopaperisijoitukset 2 324 2 117 3 175 2 598 2 769 2 067 781 -437 -3 045
3. Muut sijoitukset 19 597 2 132 -17 747 7 899 8 656 -14 643 8 271 -8 718 18 303
4. Johdannaiset -8 704 -8 212 -7 977 -7 525 -7 258 -7 181 -7 319 -7 275 -7 413
5. Valuuttavaranto . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_003_fi.html