Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/08 2018/09
1. Bytesbalans -1 507 -2 486 -252 100
1.1. Varor 1 709 1 295 -148 87
1.2. Tjänster -1 058 -1 267 -121 -118
1.3. Primära inkomster -107 -300 206 318
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 214 -189 -186
2. Kapitalbalans 178 185 15 14
3. Finansiell balans -4 724 -6 406 -3 505 5 970
3.1. Direktinvesteringar -1 837 1 991 150 627
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -5 839 640 3 683
3.3. Övriga investeringar 835 -615 -4 437 1 288
3.4. Finansiella derivat -8 142 -1 864 71 315
3.5. Valutareserv -390 -79 70 56
4. Restpost -3 395 -4 105 -3 268 5 855
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_004_sv.html