Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/08 2018/09
1. Vaihtotase -1 507 -2 486 -252 100
1.1. Tavarat 1 709 1 295 -148 87
1.2. Palvelut -1 058 -1 267 -121 -118
1.3. Ensitulo -107 -300 206 318
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 052 -2 214 -189 -186
2. Pääomatase 178 185 15 14
3. Rahoitustase -4 724 -6 406 -3 505 5 970
3.1. Suorat sijoitukset -1 837 1 991 150 627
3.2. Arvopaperisijoitukset 4 809 -5 839 640 3 683
3.3. Muut sijoitukset 835 -615 -4 437 1 288
3.4. Johdannaiset -8 142 -1 864 71 315
3.5. Valuuttavaranto -390 -79 70 56
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 395 -4 105 -3 268 5 855
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_004_fi.html