Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin -3634 -37026 -9813 -18049 122
S11 Icke-finansiella företag -9138 -12805 -8510 -11095 -6941
S121 Centralbanken 14049 -27307 17207 -2673 5421
S122 Övriga monetära finansinstitut -4862 9285 -8977 3200 8630
S123 Penningmarknadsfonder 74 50 -183 -19 -197
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1575 249 2165 645 73
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 781 703 1126 -192 22
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 508 -1903 51 -129 243
S1311 Staten -3636 -7627 -8582 -5280 -5541
S1313 Lokalförvaltning 71 -32 -3 -4 -4
S1314 Socialskyddsfonder -3384 2496 -4302 -2615 -1681
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 326 -136 195 114 95
Skulder S1 Hela ekonomin 2957 -31374 -9669 -17642 -2151
S11 Icke-finansiella företag -308 -10197 -4082 -12780 -7814
S121 Centralbanken 1067 502 -984 993 -104
S122 Övriga monetära finansinstitut 9737 -16873 14206 2477 15582
S123 Penningmarknadsfonder -2 2 -10 7 -0
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 487 -123 286 370 501
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2737 -1302 2340 638 1322
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 283 279 154 122 133
S1311 Staten -3983 -2684 -10900 -2991 -7158
S1313 Lokalförvaltning 28 152 -22 -45 6
S1314 Socialskyddsfonder -7090 -1130 -10656 -6432 -4619
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -6591 -5652 -144 -407 2273
S11 Icke-finansiella företag -8829 -2608 -4428 1686 873
S121 Centralbanken 12983 -27809 18191 -3666 5525
S122 Övriga monetära finansinstitut -14599 26158 -23182 723 -6951
S123 Penningmarknadsfonder 76 48 -173 -26 -196
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1088 372 1879 275 -427
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1957 2005 -1214 -830 -1300
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 225 -2182 -103 -251 110
S1311 Staten 347 -4943 2319 -2289 1617
S1313 Lokalförvaltning 43 -184 18 41 -10
S1314 Socialskyddsfonder 3706 3626 6354 3817 2939
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 326 -136 195 114 95
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2018, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_002_sv.html