Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -3634 -37026 -9813 -18049 122
S11 Yritykset -9138 -12805 -8510 -11095 -6941
S121 Keskuspankki 14049 -27307 17207 -2673 5421
S122 Muut rahalaitokset -4862 9285 -8977 3200 8630
S123 Rahamarkkinarahastot 74 50 -183 -19 -197
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1575 249 2165 645 73
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 781 703 1126 -192 22
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 508 -1903 51 -129 243
S1311 Valtionhallinto -3636 -7627 -8582 -5280 -5541
S1313 Paikallishallinto 71 -32 -3 -4 -4
S1314 Sosiaaliturvarahastot -3384 2496 -4302 -2615 -1681
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 326 -136 195 114 95
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 2957 -31374 -9669 -17642 -2151
S11 Yritykset -308 -10197 -4082 -12780 -7814
S121 Keskuspankki 1067 502 -984 993 -104
S122 Muut rahalaitokset 9737 -16873 14206 2477 15582
S123 Rahamarkkinarahastot -2 2 -10 7 -0
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 487 -123 286 370 501
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 2737 -1302 2340 638 1322
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 283 279 154 122 133
S1311 Valtionhallinto -3983 -2684 -10900 -2991 -7158
S1313 Paikallishallinto 28 152 -22 -45 6
S1314 Sosiaaliturvarahastot -7090 -1130 -10656 -6432 -4619
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt . . . . .
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -6591 -5652 -144 -407 2273
S11 Yritykset -8829 -2608 -4428 1686 873
S121 Keskuspankki 12983 -27809 18191 -3666 5525
S122 Muut rahalaitokset -14599 26158 -23182 723 -6951
S123 Rahamarkkinarahastot 76 48 -173 -26 -196
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1088 372 1879 275 -427
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1957 2005 -1214 -830 -1300
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 225 -2182 -103 -251 110
S1311 Valtionhallinto 347 -4943 2319 -2289 1617
S1313 Paikallishallinto 43 -184 18 41 -10
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3706 3626 6354 3817 2939
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 326 -136 195 114 95
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2018, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_002_fi.html