Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin 635958 622756 629913 637037 658363
S11 Icke-finansiella företag 140944 139103 142870 141048 143514
S121 Centralbanken 96567 68988 85943 83574 88655
S122 Övriga monetära finansinstitut 70625 79221 69305 74010 82416
S123 Penningmarknadsfonder 2512 2555 2366 2340 2138
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 80854 81988 81659 83213 84422
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 40423 40351 42110 43248 45344
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 32557 31065 31552 31767 32079
S1311 Staten 13670 13168 12696 13195 12976
S1313 Lokalförvaltning 786 761 744 741 745
S1314 Socialskyddsfonder 141362 150311 145853 148943 150390
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15658 15245 14815 14958 15683
Skulder S1 Hela ekonomin 638145 617429 636590 643735 662131
S11 Icke-finansiella företag 228936 220284 228494 231401 233921
S121 Centralbanken 13180 13274 12325 13130 12876
S122 Övriga monetära finansinstitut 218465 198876 215299 216533 231551
S123 Penningmarknadsfonder 29 32 21 29 28
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 26734 26911 26205 27037 28115
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 46944 47480 49754 50625 53293
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1351 1444 2998 3113 3236
S1311 Staten 94141 95134 93655 93514 91051
S1313 Lokalförvaltning 4162 4309 4058 4013 4019
S1314 Socialskyddsfonder 4202 9685 3780 4341 4041
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -2186 5328 -6676 -6698 -3769
S11 Icke-finansiella företag -87992 -81181 -85623 -90353 -90406
S121 Centralbanken 83387 55714 73618 70444 75779
S122 Övriga monetära finansinstitut -147840 -119655 -145995 -142522 -149134
S123 Penningmarknadsfonder 2482 2524 2344 2311 2110
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 54120 55077 55454 56176 56308
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -6521 -7129 -7644 -7377 -7950
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 31206 29621 28554 28654 28842
S1311 Staten -80471 -81965 -80959 -80319 -78075
S1313 Lokalförvaltning -3376 -3548 -3314 -3272 -3274
S1314 Socialskyddsfonder 137160 140626 142072 144602 146349
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15658 15245 14815 14958 15683
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2018, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_003_sv.html