Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 635958 622756 629913 637037 658363
S11 Yritykset 140944 139103 142870 141048 143514
S121 Keskuspankki 96567 68988 85943 83574 88655
S122 Muut rahalaitokset 70625 79221 69305 74010 82416
S123 Rahamarkkinarahastot 2512 2555 2366 2340 2138
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 80854 81988 81659 83213 84422
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 40423 40351 42110 43248 45344
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 32557 31065 31552 31767 32079
S1311 Valtionhallinto 13670 13168 12696 13195 12976
S1313 Paikallishallinto 786 761 744 741 745
S1314 Sosiaaliturvarahastot 141362 150311 145853 148943 150390
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15658 15245 14815 14958 15683
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 638145 617429 636590 643735 662131
S11 Yritykset 228936 220284 228494 231401 233921
S121 Keskuspankki 13180 13274 12325 13130 12876
S122 Muut rahalaitokset 218465 198876 215299 216533 231551
S123 Rahamarkkinarahastot 29 32 21 29 28
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 26734 26911 26205 27037 28115
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 46944 47480 49754 50625 53293
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1351 1444 2998 3113 3236
S1311 Valtionhallinto 94141 95134 93655 93514 91051
S1313 Paikallishallinto 4162 4309 4058 4013 4019
S1314 Sosiaaliturvarahastot 4202 9685 3780 4341 4041
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt . . . . .
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2186 5328 -6676 -6698 -3769
S11 Yritykset -87992 -81181 -85623 -90353 -90406
S121 Keskuspankki 83387 55714 73618 70444 75779
S122 Muut rahalaitokset -147840 -119655 -145995 -142522 -149134
S123 Rahamarkkinarahastot 2482 2524 2344 2311 2110
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 54120 55077 55454 56176 56308
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -6521 -7129 -7644 -7377 -7950
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31206 29621 28554 28654 28842
S1311 Valtionhallinto -80471 -81965 -80959 -80319 -78075
S1313 Paikallishallinto -3376 -3548 -3314 -3272 -3274
S1314 Sosiaaliturvarahastot 137160 140626 142072 144602 146349
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15658 15245 14815 14958 15683
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_003_fi.html