Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/09 2018/10
1. Bytesbalans -1 507 -3 748 -355 -168
1.1. Varor 1 709 1 298 -19 -36
1.2. Tjänster -1 058 -1 947 -108 -133
1.3. Primära inkomster -107 -894 -52 184
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 205 -176 -183
2. Kapitalbalans 178 185 15 15
3. Finansiell balans -4 724 -3 136 5 265 -4 739
3.1. Direktinvesteringar -1 837 6 566 -861 -89
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -10 987 3 729 -4 265
3.3. Övriga investeringar 835 2 389 1 989 388
3.4. Finansiella derivat -8 142 -1 039 352 -720
3.5. Valutareserv -390 -64 56 -53
4. Restpost -3 395 427 5 605 -4 587
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_004_sv.html