Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/09 2018/10
1. Vaihtotase -1 507 -3 748 -355 -168
1.1. Tavarat 1 709 1 298 -19 -36
1.2. Palvelut -1 058 -1 947 -108 -133
1.3. Ensitulo -107 -894 -52 184
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 052 -2 205 -176 -183
2. Pääomatase 178 185 15 15
3. Rahoitustase -4 724 -3 136 5 265 -4 739
3.1. Suorat sijoitukset -1 837 6 566 -861 -89
3.2. Arvopaperisijoitukset 4 809 -10 987 3 729 -4 265
3.3. Muut sijoitukset 835 2 389 1 989 388
3.4. Johdannaiset -8 142 -1 039 352 -720
3.5. Valuuttavaranto -390 -64 56 -53
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 395 427 5 605 -4 587
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_004_fi.html