Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/10 2018/11
1. Bytesbalans -1 507 -3 531 -135 174
1.1. Varor 1 709 1 359 -3 152
1.2. Tjänster -1 058 -2 122 -133 -138
1.3. Primära inkomster -107 -554 184 344
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 214 -183 -184
2. Kapitalbalans 178 183 15 15
3. Finansiell balans -4 724 2 148 -6 274 996
3.1. Direktinvesteringar -1 837 6 542 -89 -94
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -5 063 -4 265 1 698
3.3. Övriga investeringar 835 1 402 -1 147 -412
3.4. Finansiella derivat -8 142 -523 -720 -93
3.5. Valutareserv -390 -209 -53 -104
4. Restpost -3 395 5 497 -6 154 806
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_004_sv.html