Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/10 2018/11
1. Vaihtotase -1 507 -3 531 -135 174
1.1. Tavarat 1 709 1 359 -3 152
1.2. Palvelut -1 058 -2 122 -133 -138
1.3. Ensitulo -107 -554 184 344
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 052 -2 214 -183 -184
2. Pääomatase 178 183 15 15
3. Rahoitustase -4 724 2 148 -6 274 996
3.1. Suorat sijoitukset -1 837 6 542 -89 -94
3.2. Arvopaperisijoitukset 4 809 -5 063 -4 265 1 698
3.3. Muut sijoitukset 835 1 402 -1 147 -412
3.4. Johdannaiset -8 142 -523 -720 -93
3.5. Valuuttavaranto -390 -209 -53 -104
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 395 5 497 -6 154 806
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_004_fi.html