Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 19.2.2019.)

  2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12
1. Bytesbalans -580 -608 -887 -182 -283 -355 -165 96 -461
1.1 Varor 699 229 200 -107 -106 -19 -33 182 -227
1.2 Tjänster -291 -388 -338 -259 -142 -108 -133 -138 -216
1.3 Primära inkomster -802 -261 -555 371 145 -52 184 236 158
1.4 Sekundära inkomster -186 -187 -193 -186 -180 -176 -183 -184 -176
2. Kapitalbalans 14 14 15 15 15 15 15 15 15
3. Finansiell balans 198 -3 116 2 511 87 -3 079 5 265 -6 274 1 215 6 401
3.1 Direktinvesteringar 2 567 3 146 2 599 876 -282 -861 -89 -89 -89
3.2 Portföljinvesteringar -2 887 -2 559 -1 799 459 683 3 729 -4 265 1 913 -6 920
3.3 Övriga investeringar 421 -3 947 1 348 -1 362 -3 683 1 989 -1 147 -412 14 375
3.4 Finansiella derivat 114 261 393 132 133 352 -720 -93 -1 099
3.5 Valutareserv -16 -17 -31 -19 70 56 -53 -104 133
4. Restpost 764 -2 523 3 382 253 -2 811 5 605 -6 124 1 103 6 847
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 19.2.2019.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tau_001_sv.html