Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 19.2.2019.)

  2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12
1. Vaihtotase -580 -608 -887 -182 -283 -355 -165 96 -461
1.1 Tavarat 699 229 200 -107 -106 -19 -33 182 -227
1.2 Palvelut -291 -388 -338 -259 -142 -108 -133 -138 -216
1.3 Ensitulo -802 -261 -555 371 145 -52 184 236 158
1.4 Tulojen uudelleenjako -186 -187 -193 -186 -180 -176 -183 -184 -176
2. Pääomatase 14 14 15 15 15 15 15 15 15
3. Rahoitustase 198 -3 116 2 511 87 -3 079 5 265 -6 274 1 215 6 401
3.1 Suorat sijoitukset 2 567 3 146 2 599 876 -282 -861 -89 -89 -89
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 887 -2 559 -1 799 459 683 3 729 -4 265 1 913 -6 920
3.3 Muut sijoitukset 421 -3 947 1 348 -1 362 -3 683 1 989 -1 147 -412 14 375
3.4 Johdannaiset 114 261 393 132 133 352 -720 -93 -1 099
3.5 Valuuttavaranto -16 -17 -31 -19 70 56 -53 -104 133
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 764 -2 523 3 382 253 -2 811 5 605 -6 124 1 103 6 847
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2018, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 19.2.2019.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tau_001_fi.html