Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 19.2.2019.)

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/11 2018/12
1. Bytesbalans -1 507 -3 806 96 -461
1.1. Varor 1 709 1 185 182 -227
1.2. Tjänster -1 058 -2 338 -138 -216
1.3. Primära inkomster -107 -436 236 158
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 218 -184 -176
2. Kapitalbalans 178 181 15 15
3. Finansiell balans -4 724 3 064 1 215 6 401
3.1. Direktinvesteringar -1 837 7 605 -89 -89
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -11 099 1 913 -6 920
3.3. Övriga investeringar 835 7 785 -412 14 375
3.4. Finansiella derivat -8 142 -1 174 -93 -1 099
3.5. Valutareserv -390 -54 -104 133
4. Restpost -3 395 6 690 1 103 6 847
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 19.2.2019.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tau_004_sv.html