Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 19.2.2019.)

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/11 2018/12
1. Vaihtotase -1 507 -3 806 96 -461
1.1. Tavarat 1 709 1 185 182 -227
1.2. Palvelut -1 058 -2 338 -138 -216
1.3. Ensitulo -107 -436 236 158
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 052 -2 218 -184 -176
2. Pääomatase 178 181 15 15
3. Rahoitustase -4 724 3 064 1 215 6 401
3.1. Suorat sijoitukset -1 837 7 605 -89 -89
3.2. Arvopaperisijoitukset 4 809 -11 099 1 913 -6 920
3.3. Muut sijoitukset 835 7 785 -412 14 375
3.4. Johdannaiset -8 142 -1 174 -93 -1 099
3.5. Valuuttavaranto -390 -54 -104 133
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 395 6 690 1 103 6 847
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 19.2.2019.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tau_004_fi.html