Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -37067 -14744 -24020 -5235 -42971
S11 Icke-finansiella företag -12767 -8475 -11780 -7289 -11740
S121 Centralbanken -27307 17207 -2673 5421 -22512
S122 Övriga monetära finansinstitut 9285 -8981 3201 8598 2355
S123 Penningmarknadsfonder 50 -183 -19 -197 4
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 234 2165 645 73 -1356
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 745 1143 -192 23 -339
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1825 51 -129 243 5
S1311 Staten -7649 -8552 -5280 -5523 -4128
S1313 Lokalförvaltning -61 27 -4 -4 -4
S1314 Socialskyddsfonder 2458 -9467 -7903 -6675 -4590
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -232 321 114 95 -667
Skulder S1 Hela ekonomin -32938 -10955 -23341 -3728 -40188
S11 Icke-finansiella företag -11778 -3887 -12796 -7852 -12267
S121 Centralbanken 502 -984 993 -104 1068
S122 Övriga monetära finansinstitut -16870 14205 2488 15581 -19868
S123 Penningmarknadsfonder 2 -10 7 -0 39
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -128 286 370 501 44
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1283 2344 638 957 1489
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 279 154 122 133 49
S1311 Staten -2684 -9748 -6104 -6541 -3936
S1313 Lokalförvaltning 151 -21 -42 7 -7
S1314 Socialskyddsfonder -1130 -13293 -9017 -6410 -6799
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -4129 -3789 -680 -1508 -2783
S11 Icke-finansiella företag -989 -4588 1016 564 527
S121 Centralbanken -27809 18191 -3666 5525 -23580
S122 Övriga monetära finansinstitut 26155 -23186 713 -6984 22223
S123 Penningmarknadsfonder 48 -173 -26 -196 -35
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 362 1879 275 -428 -1399
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2029 -1201 -830 -934 -1828
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -2104 -103 -251 110 -44
S1311 Staten -4965 1196 824 1018 -192
S1313 Lokalförvaltning -212 48 38 -11 3
S1314 Socialskyddsfonder 3588 3826 1114 -266 2209
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -232 321 114 95 -667
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2019, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tau_002_sv.html