Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -37067 -14744 -24020 -5235 -42971
S11 Yritykset -12767 -8475 -11780 -7289 -11740
S121 Keskuspankki -27307 17207 -2673 5421 -22512
S122 Muut rahalaitokset 9285 -8981 3201 8598 2355
S123 Rahamarkkinarahastot 50 -183 -19 -197 4
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 234 2165 645 73 -1356
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 745 1143 -192 23 -339
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -1825 51 -129 243 5
S1311 Valtionhallinto -7649 -8552 -5280 -5523 -4128
S1313 Paikallishallinto -61 27 -4 -4 -4
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2458 -9467 -7903 -6675 -4590
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -232 321 114 95 -667
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -32938 -10955 -23341 -3728 -40188
S11 Yritykset -11778 -3887 -12796 -7852 -12267
S121 Keskuspankki 502 -984 993 -104 1068
S122 Muut rahalaitokset -16870 14205 2488 15581 -19868
S123 Rahamarkkinarahastot 2 -10 7 -0 39
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -128 286 370 501 44
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1283 2344 638 957 1489
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 279 154 122 133 49
S1311 Valtionhallinto -2684 -9748 -6104 -6541 -3936
S1313 Paikallishallinto 151 -21 -42 7 -7
S1314 Sosiaaliturvarahastot -1130 -13293 -9017 -6410 -6799
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt . . . . .
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -4129 -3789 -680 -1508 -2783
S11 Yritykset -989 -4588 1016 564 527
S121 Keskuspankki -27809 18191 -3666 5525 -23580
S122 Muut rahalaitokset 26155 -23186 713 -6984 22223
S123 Rahamarkkinarahastot 48 -173 -26 -196 -35
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 362 1879 275 -428 -1399
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 2029 -1201 -830 -934 -1828
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -2104 -103 -251 110 -44
S1311 Valtionhallinto -4965 1196 824 1018 -192
S1313 Paikallishallinto -212 48 38 -11 3
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3588 3826 1114 -266 2209
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -232 321 114 95 -667
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2019, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tau_002_fi.html