Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/01
1. Vaihtotase -4 359 -3 491 840
1.1. Tavarat 1 012 1 558 704
1.2. Palvelut -2 333 -2 392 -95
1.3. Ensitulo -680 -334 411
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 358 -2 323 -180
2. Pääomatase 164 162 13
3. Rahoitustase -8 759 -4 215 3 326
3.1. Suorat sijoitukset 8 947 10 485 578
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 669 -23 996 -1 232
3.3. Muut sijoitukset 4 087 9 319 3 976
3.4. Johdannaiset -70 165 140
3.5. Valuuttavaranto -54 -188 -136
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 564 -886 2 474
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tau_004_fi.html