Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
1. Bytesbalans -243 -148 248 -238 501 -37
1.1 Varor 28 -52 196 -218 596 148
1.2 Tjänster -79 -144 -212 -326 -95 -191
1.3 Primära inkomster -11 234 452 486 179 194
1.4 Sekundära inkomster -181 -185 -189 -181 -180 -187
2. Kapitalbalans 13 13 13 13 13 13
3. Finansiell balans 4 212 -1 981 5 675 -6 476 106 -8 605
3.1 Direktinvesteringar -460 118 670 946 -191 -317
3.2 Portföljinvesteringar 2 417 -5 079 5 829 -13 651 -1 275 -10 594
3.3 Övriga investeringar 1 776 3 492 -1 035 6 713 1 719 1 371
3.4 Finansiella derivat 424 -460 315 -618 -62 522
3.5 Valutareserv 56 -53 -104 133 -86 414
4. Restpost 4 442 -1 847 5 414 -6 251 -408 -8 582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2019, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_001_sv.html