Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
1. Vaihtotase -243 -148 248 -238 501 -37
1.1 Tavarat 28 -52 196 -218 596 148
1.2 Palvelut -79 -144 -212 -326 -95 -191
1.3 Ensitulo -11 234 452 486 179 194
1.4 Tulojen uudelleenjako -181 -185 -189 -181 -180 -187
2. Pääomatase 13 13 13 13 13 13
3. Rahoitustase 4 212 -1 981 5 675 -6 476 106 -8 605
3.1 Suorat sijoitukset -460 118 670 946 -191 -317
3.2 Arvopaperisijoitukset 2 417 -5 079 5 829 -13 651 -1 275 -10 594
3.3 Muut sijoitukset 1 776 3 492 -1 035 6 713 1 719 1 371
3.4 Johdannaiset 424 -460 315 -618 -62 522
3.5 Valuuttavaranto 56 -53 -104 133 -86 414
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 4 442 -1 847 5 414 -6 251 -408 -8 582
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2019, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_001_fi.html