Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
Tillgångar Totalt 13 683 -23 956 17 766 -36 780 32 943 -2 089
1. Direktinvesteringar 319 -469 -997 -1 261 749 1 248
2. Portföljinvesteringar -262 -2 106 9 500 -6 391 1 624 -1 771
3. Övriga investeringar 20 406 -13 630 16 498 -21 433 45 431 21 685
4. Finansiella derivat -6 837 -7 698 -7 131 -7 828 -14 775 -23 664
5. Valutareserv 56 -53 -104 133 -86 414
Skulder Totalt 9 471 -21 975 12 091 -30 304 32 837 6 517
1. Direktinvesteringar 779 -587 -1 667 -2 207 939 1 566
2. Portföljinvesteringar -2 679 2 973 3 671 7 260 2 899 8 823
3. Övriga investeringar 18 631 -17 123 17 533 -28 146 43 711 20 314
4. Finansiella derivat -7 260 -7 238 -7 446 -7 211 -14 713 -24 186
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_003_sv.html