Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
Saamiset Yhteensä 13 683 -23 956 17 766 -36 780 32 943 -2 089
1. Suorat sijoitukset 319 -469 -997 -1 261 749 1 248
2. Arvopaperisijoitukset -262 -2 106 9 500 -6 391 1 624 -1 771
3. Muut sijoitukset 20 406 -13 630 16 498 -21 433 45 431 21 685
4. Johdannaiset -6 837 -7 698 -7 131 -7 828 -14 775 -23 664
5. Valuuttavaranto 56 -53 -104 133 -86 414
Velat Yhteensä 9 471 -21 975 12 091 -30 304 32 837 6 517
1. Suorat sijoitukset 779 -587 -1 667 -2 207 939 1 566
2. Arvopaperisijoitukset -2 679 2 973 3 671 7 260 2 899 8 823
3. Muut sijoitukset 18 631 -17 123 17 533 -28 146 43 711 20 314
4. Johdannaiset -7 260 -7 238 -7 446 -7 211 -14 713 -24 186
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2019, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_003_fi.html