Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/02 2019/03
1. Bytesbalans -4 359 -3 900 -153 -469
1.1. Varor 1 012 1 630 98 219
1.2. Tjänster -2 333 -2 509 -191 -214
1.3. Primära inkomster -680 -794 128 -284
1.4. Sekundära inkomster -2 358 -2 228 -187 -189
2. Kapitalbalans 164 159 13 13
3. Finansiell balans -8 759 2 399 -1 162 4 687
3.1. Direktinvesteringar 8 947 10 045 69 578
3.2. Portföljinvesteringar -21 669 -34 982 -10 119 -4 440
3.3. Övriga investeringar 4 087 24 598 7 463 8 241
3.4. Finansiella derivat -70 2 594 1 114 360
3.5. Valutareserv -54 145 311 -52
4. Restpost -4 564 6 291 -1022 5 142
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/03/mata_2019_03_2019-05-15_tau_004_sv.html