Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/02 2019/03
1. Vaihtotase -4 359 -3 900 -153 -469
1.1. Tavarat 1 012 1 630 98 219
1.2. Palvelut -2 333 -2 509 -191 -214
1.3. Ensitulo -680 -794 128 -284
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 358 -2 228 -187 -189
2. Pääomatase 164 159 13 13
3. Rahoitustase -8 759 2 399 -1 162 4 687
3.1. Suorat sijoitukset 8 947 10 045 69 578
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 669 -34 982 -10 119 -4 440
3.3. Muut sijoitukset 4 087 24 598 7 463 8 241
3.4. Johdannaiset -70 2 594 1 114 360
3.5. Valuuttavaranto -54 145 311 -52
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 564 6 291 -1022 5 142
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/03/mata_2019_03_2019-05-15_tau_004_fi.html