Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/03 2019/04
1. Vaihtotase -3 722 -5 302 -238 -4 244
1.1. Tavarat 809 964 205 -192
1.2. Palvelut -2 338 -2 457 -180 -253
1.3. Ensitulo 173 -1 906 -170 -3 695
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 365 -1 903 -93 -105
2. Pääomatase 183 183 16 15
3. Rahoitustase -10 141 1 295 1 809 2 665
3.1. Suorat sijoitukset 8 311 4 751 -711 -349
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 494 -37 481 -6 725 -5 820
3.3. Muut sijoitukset 3 166 32 210 9 189 8 261
3.4. Johdannaiset -70 1 366 111 461
3.5. Valuuttavaranto -54 449 -54 111
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -6 603 6 414 2 031 6 894
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.06.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/04/mata_2019_04_2019-06-14_tau_004_fi.html