Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05
1. Bytesbalans 94 1 065 333 -238 -4 240 321
1.1 Varor -206 830 84 205 -187 185
1.2 Tjänster -285 -105 -171 -180 -253 -251
1.3 Primära inkomster 747 466 525 -170 -3 695 494
1.4 Sekundära inkomster -163 -126 -105 -93 -105 -107
2. Kapitalbalans 14 15 15 16 15 15
3. Finansiell balans 10 610 6 094 -6 335 1 809 2 343 10 125
3.1 Direktinvesteringar 276 103 -440 -711 -349 -349
3.2 Portföljinvesteringar -2 232 895 -12 179 -6 725 -6 152 3 345
3.3 Övriga investeringar 13 114 5 169 5 643 9 189 8 272 6 924
3.4 Finansiella derivat -689 57 305 111 461 131
3.5 Valutareserv 139 -130 336 -54 111 73
4. Restpost 10 502 5 015 -6 684 2 031 6 568 9 789
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2019, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/05/mata_2019_05_2019-07-15_tau_001_sv.html