Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05
1. Vaihtotase 94 1 065 333 -238 -4 240 321
1.1 Tavarat -206 830 84 205 -187 185
1.2 Palvelut -285 -105 -171 -180 -253 -251
1.3 Ensitulo 747 466 525 -170 -3 695 494
1.4 Tulojen uudelleenjako -163 -126 -105 -93 -105 -107
2. Pääomatase 14 15 15 16 15 15
3. Rahoitustase 10 610 6 094 -6 335 1 809 2 343 10 125
3.1 Suorat sijoitukset 276 103 -440 -711 -349 -349
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 232 895 -12 179 -6 725 -6 152 3 345
3.3 Muut sijoitukset 13 114 5 169 5 643 9 189 8 272 6 924
3.4 Johdannaiset -689 57 305 111 461 131
3.5 Valuuttavaranto 139 -130 336 -54 111 73
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 10 502 5 015 -6 684 2 031 6 568 9 789
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2019, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/05/mata_2019_05_2019-07-15_tau_001_fi.html