Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/04 2019/05
1. Vaihtotase -3 722 -3 987 -4 240 321
1.1. Tavarat 809 1 017 -187 185
1.2. Palvelut -2 338 -2 344 -253 -251
1.3. Ensitulo 173 -835 -3 695 494
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 365 -1 825 -105 -107
2. Pääomatase 183 183 15 15
3. Rahoitustase -10 141 3 850 2 343 10 125
3.1. Suorat sijoitukset 8 311 1 512 -349 -349
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 494 -33 661 -6 152 3 345
3.3. Muut sijoitukset 3 166 34 271 8 272 6 924
3.4. Johdannaiset -70 1 218 461 131
3.5. Valuuttavaranto -54 509 111 73
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -6 603 7 653 6 568 9 789
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/05/mata_2019_05_2019-07-15_tau_004_fi.html