Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/05 2019/06
1. Bytesbalans -3 722 -1 507 626 791
1.1. Varor 809 1 125 138 351
1.2. Tjänster -2 338 -2 269 -251 -232
1.3. Primära inkomster 173 1 389 846 783
1.4. Sekundära inkomster -2 365 -1 752 -107 -111
2. Kapitalbalans 183 183 15 16
3. Finansiell balans -10 141 18 502 10 423 8 259
3.1. Direktinvesteringar 8 311 -21 2 2
3.2. Portföljinvesteringar -21 494 -33 574 3 292 -2 057
3.3. Övriga investeringar 3 166 50 419 6 924 9 923
3.4. Finansiella derivat -70 1 228 131 361
3.5. Valutareserv -54 450 73 29
4. Restpost -6 603 19 826 9 782 7 452
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_004_sv.html