Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/05 2019/06
1. Vaihtotase -3 722 -1 507 626 791
1.1. Tavarat 809 1 125 138 351
1.2. Palvelut -2 338 -2 269 -251 -232
1.3. Ensitulo 173 1 389 846 783
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 365 -1 752 -107 -111
2. Pääomatase 183 183 15 16
3. Rahoitustase -10 141 18 502 10 423 8 259
3.1. Suorat sijoitukset 8 311 -21 2 2
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 494 -33 574 3 292 -2 057
3.3. Muut sijoitukset 3 166 50 419 6 924 9 923
3.4. Johdannaiset -70 1 228 131 361
3.5. Valuuttavaranto -54 450 73 29
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -6 603 19 826 9 782 7 452
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_004_fi.html