Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin -24 335 -4 028 -38 631 24 341 -21 577
S11 Icke-finansiella företag -11 819 -6 230 -10 092 -4 877 -11 011
S121 Centralbanken -2 673 5 426 -22 511 30 206 -2 210
S122 Övriga monetära finansinstitut 3 172 8 479 10 861 11 728 4 057
S123 Penningmarknadsfonder -19 -197 4 -43 .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 645 73 -1 342 -2 007 -248
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -539 82 -4 373 1 092 492
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -202 181 -59 444 -335
S1311 Staten -5 282 -5 516 -4 121 -3 916 -4 419
S1313 Lokalförvaltning -3 -2 -3 -2 27
S1314 Socialskyddsfonder -7 723 -6 466 -6 365 -8 481 -8 073
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 106 143 -630 197 143
Skulder S1 Hela ekonomin -19 738 -3 126 -34 550 31 930 -31 430
S11 Icke-finansiella företag -12 761 -6 248 -10 815 -4 298 -15 206
S121 Centralbanken 993 -104 1 068 -990 372
S122 Övriga monetära finansinstitut 3 274 14 850 -11 175 47 932 -8 392
S123 Penningmarknadsfonder 7   39 -8  
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 373 451 48 -1 442 -843
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 246 564 -1 555 5 023 272
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -226 77 -3 157 59
S1311 Staten -2 637 -6 614 -3 226 -5 073 1 205
S1313 Lokalförvaltning -12 37 23 42 57
S1314 Socialskyddsfonder -9 048 -6 417 -8 977 -9 476 -8 954
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 53 277 20 63 .
Netto S1 Hela ekonomin -4 597 -902 -4 081 -7 589 9 853
S11 Icke-finansiella företag 943 18 723 -579 4 195
S121 Centralbanken -3 665 5 530 -23 580 31 196 -2 582
S122 Övriga monetära finansinstitut -101 -6 371 22 036 -36 204 12 449
S123 Penningmarknadsfonder -26 -196 -35 -35  
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 271 -379 -1 390 -565 595
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -785 -482 -2 819 -3 931 220
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 24 104 -57 287 -394
S1311 Staten -2 645 1 098 -895 1 156 -5 625
S1313 Lokalförvaltning 9 -39 -26 -43 -30
S1314 Socialskyddsfonder 1 325 -50 2 611 995 881
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 53 -134 -650 134 143
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2019, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_002_sv.html