Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -24 335 -4 028 -38 631 24 341 -21 577
S11 Yritykset -11 819 -6 230 -10 092 -4 877 -11 011
S121 Keskuspankki -2 673 5 426 -22 511 30 206 -2 210
S122 Muut rahalaitokset 3 172 8 479 10 861 11 728 4 057
S123 Rahamarkkinarahastot -19 -197 4 -43 .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 645 73 -1 342 -2 007 -248
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -539 82 -4 373 1 092 492
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -202 181 -59 444 -335
S1311 Valtionhallinto -5 282 -5 516 -4 121 -3 916 -4 419
S1313 Paikallishallinto -3 -2 -3 -2 27
S1314 Sosiaaliturvarahastot -7 723 -6 466 -6 365 -8 481 -8 073
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 106 143 -630 197 143
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -19 738 -3 126 -34 550 31 930 -31 430
S11 Yritykset -12 761 -6 248 -10 815 -4 298 -15 206
S121 Keskuspankki 993 -104 1 068 -990 372
S122 Muut rahalaitokset 3 274 14 850 -11 175 47 932 -8 392
S123 Rahamarkkinarahastot 7   39 -8  
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 373 451 48 -1 442 -843
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 246 564 -1 555 5 023 272
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -226 77 -3 157 59
S1311 Valtionhallinto -2 637 -6 614 -3 226 -5 073 1 205
S1313 Paikallishallinto -12 37 23 42 57
S1314 Sosiaaliturvarahastot -9 048 -6 417 -8 977 -9 476 -8 954
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 53 277 20 63 .
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -4 597 -902 -4 081 -7 589 9 853
S11 Yritykset 943 18 723 -579 4 195
S121 Keskuspankki -3 665 5 530 -23 580 31 196 -2 582
S122 Muut rahalaitokset -101 -6 371 22 036 -36 204 12 449
S123 Rahamarkkinarahastot -26 -196 -35 -35  
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 271 -379 -1 390 -565 595
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -785 -482 -2 819 -3 931 220
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 24 104 -57 287 -394
S1311 Valtionhallinto -2 645 1 098 -895 1 156 -5 625
S1313 Paikallishallinto 9 -39 -26 -43 -30
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1 325 -50 2 611 995 881
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 53 -134 -650 134 143
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.09.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2019, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_002_fi.html