Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 638 097 659 264 746 578 815 299 821 895
S11 Yritykset 143 665 146 105 141 685 144 270 142 360
S121 Keskuspankki 83 223 88 533 66 161 96 925 94 977
S122 Muut rahalaitokset 73 807 82 215 230 077 248 730 256 054
S123 Rahamarkkinarahastot 2 340 2 138 2 129 . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 83 215 84 423 77 050 82 683 82 006
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 42 541 44 506 32 032 34 171 35 800
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 30 959 31 191 29 860 31 369 31 612
S1311 Valtionhallinto 13 300 13 103 12 080 13 924 13 672
S1313 Paikallishallinto 744 750 688 711 732
S1314 Sosiaaliturvarahastot 148 287 149 511 142 410 149 130 151 100
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 016 16 789 12 407 13 386 13 580
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 653 300 672 432 751 232 823 335 813 475
S11 Yritykset 237 328 241 870 224 239 237 387 228 892
S121 Keskuspankki 13 130 12 876 13 570 12 690 12 791
S122 Muut rahalaitokset 217 630 232 022 334 278 386 618 380 335
S123 Rahamarkkinarahastot 29 28 68 1 1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 26 802 27 818 25 955 26 210 25 212
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 49 964 51 934 48 651 54 930 56 250
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 381 2 376 2 310 2 520 2 595
S1311 Valtionhallinto 93 537 91 009 90 347 92 170 96 970
S1313 Paikallishallinto 3 985 4 021 4 042 4 141 4 196
S1314 Sosiaaliturvarahastot 6 552 6 238 5 511 4 344 3 911
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 964 2 240 2 260 2 323 2 323
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -15 203 -13 168 -4 653 -8 036 8 419
S11 Yritykset -93 663 -95 765 -82 554 -93 117 -86 532
S121 Keskuspankki 70 093 75 657 52 591 84 235 82 187
S122 Muut rahalaitokset -143 823 -149 806 -104 201 -137 888 -124 281
S123 Rahamarkkinarahastot 2 311 2 110 2 062 -1 -1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 56 413 56 604 51 094 56 472 56 794
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 423 -7 428 -16 620 -20 759 -20 450
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28 578 28 815 27 550 28 849 29 018
S1311 Valtionhallinto -80 237 -77 906 -78 267 -78 246 -83 298
S1313 Paikallishallinto -3 240 -3 272 -3 354 -3 430 -3 463
S1314 Sosiaaliturvarahastot 141 735 143 273 136 899 144 786 147 189
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 053 14 549 10 147 11 062 11 257
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.09.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2019, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_003_fi.html