Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/06 2019/07
1. Vaihtotase -3 218 -2 676 1 051 97
1.1. Tavarat 823 696 437 -318
1.2. Palvelut -2 537 -2 478 -11 -311
1.3. Ensitulo 852 830 758 817
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 355 -1 724 -132 -90
2. Pääomatase 196 127 8 11
3. Rahoitustase -11 387 -11 085 2 620 -8 436
3.1. Suorat sijoitukset 11 120 -1 491 2 074 865
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 919 -25 573 -2 088 6 341
3.3. Muut sijoitukset 80 15 961 2 589 -15 434
3.4. Johdannaiset -595 -522 46 -211
3.5. Valuuttavaranto -73 540 -1 3
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 365 -8 536 1 561 -8 544
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.09.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_004_fi.html